Общи условия и поверителност на информацията

Общи условия за използване на системата Негометрикс

Общите условия са приложими към всички споразумения и към всички други правни актове между Клиента и Негометрикс, и уреждат взаимоотношенията и правилата които са длъжни да спазват ползвателите на системата за провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици и управление на договорите Негометрикс (по-нататък „системата“)

За повече информация може да видите Общите условия за работа със системата Негометрикс

Поверителност на информацията

Поверителността на информацията е много важна за нас. Чрез нашата политика за поверителност, Негометрикс България ви информира за използването на вашите лични данни в нашето софтуерно приложение, интернет сайтовете ни и бюлетините, които изпращаме за извършени промени в системата. Личните ви данни ще се използват само за целта, за която са въведени. Начините по които се грижим за тях са разписани в нашата Система за управление на информационната сигурност и настоящата декларация за поверителност и обработка на лични данни приложена по-долу.

Към нашата Политика за защита на личните данни