Нашата политика

Основна цел на политиката ни е осигуряване съответствието на предоставяните от нас услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на държавните органи, граждани и юридически лица, както и стремеж към повишаване доверието в нашите услуги, спазвайки всички нормативни изисквания. Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството и сигурността на информацията.

Също така ние повишаваме обучението и квалификацията на нашите служители, като предпоставки за постигане на висока степен на удовлетвореност от страна на потребителите на предлаганите от нас услуги и гарантиране на сигурност на информацията.

Пълното описание на политиката на компанията е налично в следния документ – Политика на ръководството.