Управление на договори

Управление на договори

Може да съставите регистър на договорите в организацията. За всеки договор, може да въведете необходимата ви информация и да следите за настъпването на важни дати и събития.

Предимствата за вас:

  • Цялата информация за всеки един договор се съхранява в отделно защитено досие
  • Аналитични справки
  • Одит на извършените действия
  • Задачи по договор
  • Автоматични уведомления и напомняния
  • Интеграция с външни системи за управление на договорите