Динамични системи за покупки

Динамични системи за покупки

Може да създадете системи за предварителен подбор по категории, в които да включвате калифицираните доставчици. Системите са отворени за кнадидатите по всяко време. При конкретна поръчка, всички доставчици допуснати в системата получават автоматично покана за подаване на оферти.

Предимствата за вас:

  • Съкратени срокове при провеждане на процедури в рамките на системата
  • Управление и контрол над доставчиците по категории
  • Автоматизиране на целият процес
  • Икономия на средства