Заявки за покупка

Заявки за покупка

Вие може да централизирате и автоматизирате управлението на заявките за покупка вътре в организацията и да го извършвате изцяло по електронен път, на базата на утвърден работен процес.

Предимствата за вас:

  • Лесно и удобно за употреба
  • Спазвате утвърдения работен процес на одобрение на заявките в организацията (изцяло по електронен път)
  • Автоматични нотификации и напомняния
  • Връзка между заявките за покупка и откритите процедури за избор на изпълнител
  • Справки