Управление на взаимоотношенията с доставчиците

Управление на взаимоотношенията с доставчиците

Доставчиците влияят на всяка една организация. Много често вашият успех зависи от правилният избор на доставчик на продукт или услуга.

Защо е важно за вас:

  • Доставката не приключва с подписването на договорa с избрания изпълнител
  • Доволни ли сте от представянето на доставчика при изпълнението на договора?
  • Разполагате ли с необходимата информация за воденето на успешни преговори с доставчиците?