Negometrix за частни възложители

Негометрикс дава възможност на фирмите, да преминат към изцяло електронни средства на комуникация с участниците през всичките етапи на провеждане на процедурите за доставка на стоки, услуги и строителство.

Предимствата от използването на системата

Провеждане на тръжните процедури за избор на доставчици по електронен път води до значителна икономия на средства, засилване на конкуренцията и повече прозрачност в целият процес.

Обучение и поддръжка

Обучение и поддръжка

В зависимост от готовността и опита на вашата организация, ние ще изберем подходящото за вас обучение. Нашият екип е на ваше разположение и можем да ви помогнем в прехода към електронно възлагане.

API's

API’s

Системата е отворена и позволява данните в системата да бъдат интегрирани и автоматично обменяни с вашите вътрешни информационни системи.

Отличен поглед

Отличен поглед

Системата предоставя на ръководителите във фирмата отличен поглед и важна и своевременна информация относно процесите при провеждане на всяка една тръжна процедура.

Решения

Модули

В зависимост от нуждите на вашата организация, може да използвате различни модули и функционалности в платформата.

Избор на доставчици

Избор на доставчици

С няколко клика в системата, може да стартирате процедура за избор на доставчик.

Предимствата за вас:

 • Подобрявате конкурентната среда и получавате по-добри оферти
 • Get stakeholders involved in online project rooms
 • Manage risks by creating workflows and enforcing agreements
 • Powerful insights into your decision making chain by automated filing and log-files
 • Efficient: significant reduction of leap-times
 • High quality service for vendors as well as purchasers
Управление на взаимоотношенията с доставчиците

Управление на взаимоотношенията с доставчиците

Доставчиците влияят на всяка една организация. Много често вашият успех зависи от правилният избор на доставчик на продукт или услуга.

Защо е важно за вас:

 • Доставката не приключва с подписването на договорa с избрания изпълнител
 • Доволни ли сте от представянето на доставчика при изпълнението на договора?
 • Разполагате ли с необходимата информация за воденето на успешни преговори с доставчиците?
Управление на договори

Управление на договори

Може да съставите регистър на договорите в организацията. За всеки договор, може да въведете необходимата ви информация и да следите за настъпването на важни дати и събития.

Предимствата за вас:

 • Цялата информация за всеки един договор се съхранява в отделно защитено досие
 • Аналитични справки
 • Одит на извършените действия
 • Задачи по договор
 • Автоматични уведомления и напомняния
 • Интеграция с външни системи за управление на договорите

Заявка за демонстрация?

Вие сте:


[contact-form-7 404 "Не е намерен"]

Регистрацията за участниците в процедури е безплатна! За въпроси относно подаването на оферти през системата може да се свържете с нашият телефон за поддръжка.