За Възложители по ЗОП

Негометрикс дава възможност на Възложителите по ЗОП, да преминат към изцяло електронни средства на комуникация с участниците през всичките етапи на провеждане на процедурите за доставка на стоки, услуги и строителство.

Предимствата от използването на системата

Провеждане на обществените поръчки по електронен път води до значителна икономия на средства, засилване на конкуренцията и повече прозрачност в целият процес.

Обучение и поддръжка

Обучение и поддръжка

В зависимост от готовността и опита на възложителя, ние ще изберем подходящото за вас обучение. Нашият екип е на ваше разположение и можем заедно, да направим плавен прехода към електронните обществени поръчки във вашата организация.

API's

API’s

Системата е отворена и позволява данните в системата да бъдат интегрирани и автоматично обменяни с вашите вътрешни информационни системи.

Отличен поглед

Отличен поглед

Системата предоставя на ръководителите на Възложителя отличен поглед и важна и своевременна информация относно процесите при провеждане на всяка една тръжна процедура.

Решения

Основни модули в системата

В зависимост от нуждите на вашата организация, може да използвате различни модули и функционалности в платформата.

Електронно възлагане (Базова версия)

Електронно възлагане (Базова версия)

Лесен начин за провеждане на процедурите по електронен път. Обявяване и публикуване на документацията и приемане на офертите в електронен вид.

Предимствата за вас:

 • Край на хартиените оферти
 • Автоматично съхранение на информацията и архив
 • Улеснява участниците (повишава конкуренцията)
 • Ограничен достъп до офертите съгласно законовите изисквания
 • Оценка на офертите в системата
 • Електронен обмен на информация в хода на процедурата
 • Справки
 • Високо ниво на защита и надеждност
Електронно възлагане (Разширена версия)

Електронно възлагане (Разширена версия)

При подготовка на тръжните процедури, специалистите могат детайлно да специфицират и структурират изискванията към участниците. По този начин системата впоследствие ще може до голяма степен автоматично да оцени получените оферти и да облекчи работата на оценителната комисия.

Предимствата за вас:

 • Спестявате много време
 • Улеснява участниците (повишава конкуренцията)
 • Различни формули за комплексна оценка
 • Автоматично оценяване (когато е приложимо)
 • Стандартизиране на процедурите в организацията
 • Преизползване на фирменото знание
 • Справки
 • Високо ниво на защита и надеждност
Управление на взаимоотношенията с доставчиците

Управление на взаимоотношенията с доставчиците

Доставчиците влияят на всяка една организация. Много често вашият успех зависи от правилният избор на доставчик на продукт или услуга.

Защо е важно за вас:

 • Доставката не приключва с подписването на договорa с избрания изпълнител
 • Доволни ли сте от представянето на доставчика при изпълнението на договора?
 • Разполагате ли с необходимата информация за воденето на успешни преговори с доставчиците?
Управление на договори

Управление на договори

Може да съставите регистър на договорите в организацията. За всеки договор, може да въведете необходимата ви информация и да следите за настъпването на важни дати и събития.

Предимствата за вас:

 • Цялата информация за всеки един договор се съхранява в отделно защитено досие
 • Аналитични справки
 • Одит на извършените действия
 • Задачи по договор
 • Автоматични уведомления и напомняния
 • Интеграция с външни системи за управление на договорите
Заявки за покупка

Заявки за покупка

Вие може да централизирате и автоматизирате управлението на заявките за покупка вътре в организацията и да го извършвате изцяло по електронен път, на базата на утвърден работен процес.

Предимствата за вас:

 • Лесно и удобно за употреба
 • Спазвате утвърдения работен процес на одобрение на заявките в организацията (изцяло по електронен път)
 • Автоматични нотификации и напомняния
 • Връзка между заявките за покупка и откритите процедури за избор на изпълнител
 • Справки

Заявка за демонстрация?

Вие сте:


[contact-form-7 404 "Не е намерен"]

Регистрацията за участниците в процедури е безплатна! За въпроси относно подаването на оферти през системата може да се свържете с нашият телефон за поддръжка.