Провеждане на обществени поръчки през ЦАИС ЕОП – онлайн обучение за Възложители

Нямате опит в провеждането на обществени поръчки по електронен път? Не знаете какво да очаквате от системата ЦАИС ЕОП?

Можем да ви помогнем в прехода от хартиени към електронни обществени поръчки. Подготвили сме специалзирано еднодневно дистанционно обучение за работа със системата ЦАИС ЕОП. Обучението се провежда ежеседмично, онлайн всеки четвъртък от 09:00 часа. Достатъчно е да разполагате с компютър на който имате аудио и достъп до интернет. Участниците в него придобиват знания и практически умения за подготовката и провеждането на една обществена поръчка изцяло по електронен път, използвайки системата ЦАИС ЕОП.

Обучението обхваща

 • Регистрация и управление на профила на организацията в ЦАИС ЕОП. Права и роли в организацията.
 • Създаване и подготовка на поръчка като възложител. Дефиниране на изисквания към участниците. Поръчки с обособени позиции.
 • Обявления, решения и публикуване на поръчката в РОП/ОВ на ЕС.
 • Участие в поръчка като участник (подаване на заявление/оферта), искане за разяснение.
 • Отваряне и оценка на постъпилите заявления/оферти. Декриптиране/ отваряне на офертите.
 • Комуникация с участниците, профил на купувача.
 • Приключване на поръчка в системата и избор на изпълнител.
 • Въпроси и отговори

Обучението се провежда онлайн в групи до 30 участници в един Webinar. За да участвате в онлайн обучението е задължително да имате на разположение компютър и да разполагате с аудио за да може да чувате лекторите от страна на Негометрикс България. Участниците могат да задават въпроси към лекторите през онлайн платформата и в края на всяка сесия ще бъде отговорено на всеки зададен въпрос.

За кого е подходящо обучението?

Обучението е предназначено за специалисти, които организират и подготвят обществените поръчки от страна на Възложителя.

Цена на участник: 190 лева без включен ДДС.
Провежда се всяка седмица онлайн в четвъртък.  Обучението започва от 9.00 и приключва в 17.00 часа.

Побързайте да запазите вашето място сега в нашата виртуална класна стая, като попълните регистрационната форма по-долу.

  Регистрационна форма

  Желана дата*

  Данни за участника

  Име *
  Фамилия *
  Длъжност *
  Имейл *
  Ще получите потвърждение на посочения имейл
  Тел. за контакт *
  Промо код

  Данни за фактура

  Организация *
  Адрес *
  ДДС номер*
  Имейл *
  Ще изпратим фактурата на този имейл
  МОЛ *