Aanbestedingen bij gemeenten wederom onder vergrootglas

Het niet naleven van aanbestedingsregels steeg van 8% naar 11% in 2018.

Erik Aalbersberg
19 november 2019

“Aanbesteding wederom pijnpunt bij gemeenten”, kopten de nieuwsberichten op accountant.nl en PIANOo.  

Uit een brief van Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober jl. blijkt dat ieder jaar nog altijd zo’n 14% van alle gemeenten geen goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid krijgt. Het niet naleven van (Europese) aanbestedingsregels steeg bij gemeenten zelfs van 8% naar 11% in 2018.  

Europees aanbesteden is geen sinecure 

Het maken van fouten bij (Europese) aanbestedingen wordt in de brief genoemd als belangrijkste oorzaak. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

  • Het niet volgen van een Europese aanbestedingsprocedure; 
  • Gebrekkige interne beheersing en contractmanagement;  
  • Onrechtmatige verlenging van bestaande contracten. 

Het uitvoeren van een (Europese) aanbesteding is geen eenvoudige taak en vraagt veel van gemeenten, zowel in tijd als in vaardigheden, discipline en ondersteunende middelen.  

Van digitaliseren naar optimaliseren 

Minister Ollongren noemt als concrete verbeteracties o.a. voorlichting in de vorm van regiobijeenkomsten, en gesprekken met de gemeenten die drie jaar op rij geen goedkeurende verklaring hebben gekregen. Ze laat verder veel ruimte over voor overige concrete verbeteringen. 

Vele gemeenten, ministeries en anderen optimaliseren en digitaliseren met onze software al jaren hun aanbestedingsprocedures. Door het gebruik van de juiste digitale tools verkleint de kans op fouten aanzienlijk. Het biedt onder andere een uniforme en efficiënte werkwijze met de juiste spelregels. Daarnaast ontstaat er automatisch een digitaal dossier en is objectiviteit geborgd. Ook helpen we onze klanten met zogeheten ‘Tenderchecks’. Hierbij bekijken we een tender of aanbesteding voordat deze wordt gepubliceerd.   

Ook zien we dat er ook nog steeds veel winst te behalen valt binnen contract– en leveranciersmanagement. Het digitaliseren zorgt namelijk voor meer grip en inzicht in alle lopende contracten en de prestaties van leveranciers. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld onrechtmatige verlengingen worden voorkomen.  

Meer weten?  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze software of hoe wij u kunnen ondersteunen bij aanbestedingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Maak een afspraak