“Er is geen verschil in inkoop van ICT of WC-potten”

Kees Groeneveld van eSpecialisten.nl is spreker op de Negometrix Gebruikersdag 2019 met zijn sessie 'De valkuilen bij ICT-aanbestedingsprocessen’.

Kees Groeneveld
29 april 2019

Afgelopen 25 jaar is er door gemeenten zwaar geïnvesteerd in IT-voorzieningen. Jaarlijks gaat er meer dan 1,5 miljard euro om in gemeentelijke ICT. Dat is meer dan 87 euro per inwoner per jaar.

Tot 2017 had elke gemeente haar eigen inkoopvoorwaarden. Veel gemeenten gebruikten dezelfde inkoopvoorwaarden voor de verwerving van ICT als voor de aanschaf van goederen, zoals WC-potten. Daar zijn nog al wat gemeenten het schip mee ingegaan. Er werden geen afspraken gemaakt over exit-regelingen. Bepalingen over standaarden, compliancy of over beschikbaarheid van SaaS-oplossingen werden niet opgenomen.  Veel contracten die door gemeenten werden gesloten, werden voorzien van de leveringsvoorwaarden van de leverancier. Een recent onderzoek toonde aan dat meer dan 80% van de gemeenten, getekende overeenkomsten met ICT leveranciers heeft waarin een zinssnede staat als “De leverancier is gerechtigd eenzijdig de leveringsvoorwaarden aan te passen”. Alsof je een blanco cheque hebt getekend.

Eind 2016 werd door de VNG de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) vastgesteld. Een praktisch set van leveringsvoorwaarden die de gemeenten ondersteund in contractvorming met ICT leveranciers. Sommige gemeenten dingen wel heel ver door het boekje ongelezen over de tafel te schuiven richting de leveranciers, in de verwachting dat daarmee mogelijke problemen bij ICT inkoop opgelost zouden zijn. Dat is niet het geval.

In deze workshop gaat Kees Groeneveld in op de do’s and dont’s van de GIBIT: hoe pas je deze zinvol toe? Dekt de GIBIT het hele spectrum van ICT af? Waar zitten de hiaten? Welke tegenvoorstellen kun je verwachten vanuit leveranciers? Wat doe je als een gebruikersvereniging samen met een leverancier een eigen set van leveringsvoorwaarden geeft opgezet?


Kees Groeneveld van eSpecialisten.nl is spreker op de Negometrix Gebruikersdag 2019 met zijn sessie ‘De valkuilen bij ICT-aanbestedingsprocessen’.

Bekijk hier alle workshops of check www.negometrix.com/gebruikersdag2019 voor meer informatie. De Gebruikersdag vindt plaats op 14 mei in de Jaarbeurs in Utrecht en is enkel toegankelijk voor organisaties met een licentie van Negometrix.

Over Kees Groeneveld

Kees Groeneveld MBA RI QC (1965), als partner verbonden aan eSpecialstien BV (www.especialisten.nl). Kees werkt al meer dan 25 jaar op het snijvlak van overheid, ICT en organisatieontwikkeling. Hij adviseerde onder andere 6 jaar de VNG over leveranciersmanagement en begeleid overheidsorganisaties op het gebied van strategie (ketensamenwerking), technologie (onder andere Blockchain), aanbestedingen, leveringsvoorwaarden en conflictbeheersing.

Hij verzorgt regelmatig ook de 2-daagse masterclass ICT Leveranciersmanagement en ICT-aanbesteden.