Gemeente Utrecht: “Het DAS zorgt voor marktwerking”

Thomas de Jong
28 november 2017

“Met een Dynamisch Aankoopsysteem zorgen we continue voor marktwerking”, stelt Henk Bongers, strategisch inkoper bij Gemeente Utrecht. “We gebruiken het DAS voor de levering van bomen, SAP functioneel beheer, maar vooral voor inhuur. Een DAS zorgt ervoor dat ook kleine en lokale ondernemingen een kans krijgen. Dat komt tegemoet aan ons beleid dat we lokale mkb’ers willen steunen. Als we in plaats van een DAS een raamovereenkomst voor inhuur afsluiten, zal je zien dat je doorgaans toch aan grotere leveranciers vastzit en kleine partijen buitensluit.”

Om kleine partijen en ZZP’ers een kans te geven, zet de gemeente Utrecht de deur van het DAS wagenwijd open. “Iedereen die ingeschreven staat als bedrijf bij de KVK kan zich aanmelden. We hebben verder geen toelatingseisen tot het DAS. De inschrijver hoeft alleen de algemene voorwaarden te accepteren en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen. Eenmaal aangemeld, kunnen marktpartijen zich op alle opdrachten, waarvoor zij zijn aangemeld, inschrijven. Per opdracht kunnen er nadere specifieke eisen aan de uitvoering worden gesteld. ”

Discussie rechtmatigheid

Er zijn felle discussies geweest over het DAS voor inhuur. De accountant van de Politie heeft het gebruik van interviews binnen het DAS dit jaar als onrechtmatig aangemerkt, blijkt uit het jaarverslag. Ook Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo is kritisch in zijn handreiking. “Ik snap de discussie”, reageert Bongers. “Ik vind het wel heel juridisch van aard. Waarom is vorig jaar in de nieuwe Aanbestedingswet het DAS breder opgenomen? Volgens mij juist vanwege de behoefte van organisaties om inhuur anders vorm te geven.”

Geen reden om te stoppen

“We hebben binnen de gemeente aanbestedingsjuristen naar de situatie laten kijken. Zij gaven aan dat het beeld dat PIANOo schetst, ook een manier is om naar het DAS te kijken. Of het dus helemaal rechtmatig is, blijft onduidelijk. Wij blijven het DAS voorlopig gebruiken voor inhuur. De juridische discussie vind ik geen reden om ermee te stoppen. Van marktpartijen krijgen wij alleen maar positieve reacties. Mochten zij op een gegeven moment een bezwaar hebben, dan zullen we heroverwegen of we met het DAS doorgaan. Momenteel zijn het vooral signalen van juristen.”

Praktische toepasbaarheid termijnen

In de nieuwe Aanbestedingswet is de termijn voor het openzetten van een opdracht binnen het DAS op 10 dagen gezet. Bongers adviseert aanbestedende diensten om goed te kijken naar de praktische toepasbaarheid van dit soort termijnen. “Wij horen van veel marktpartijen dat 10 dagen vrij lang is. Dit betekent namelijk dat wanneer een marktpartij iemand aanbiedt, dat zij die sollicitant 10 dagen exclusief voor de Gemeente Utrecht moeten reserveren. Als 10 partijen zich inschrijven, zitten 9 partijen onnodig iemand vast te houden. Dat is niet bevorderend voor de markt. Wij hebben de termijn daarom teruggezet naar 5 dagen. We hebben direct gecommuniceerd dat wanneer er bezwaar is vanuit de markt, we de wettelijke termijnen weer gaan gebruiken. Tot op heden hebben we echter alleen positieve reacties mogen ontvangen.”

Lees ook:

Rechtmatigheid van inhuren via een DAS

Waarom een interview bij inhuur via DAS?