GIP 20 jaar: “Onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en beleidsconclusies”

Plaatsvervangend directeur Mededinging en Consumenten bij EZK Geert Moelker over het onderzoek ‘Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk’.

Mark Schunselaar
17 oktober 2019

In januari 1999 is het Gemeentelijk Inkoop Platform (GIP) opgericht met als doelstelling het uitwisselen van kennis en ervaring binnen de gemeentelijke inkoop en de gemeentelijke inkoopfunctie. Het jaar 2019 was het twintigste jaar van het GIP en dat werd op 1 oktober gevierd met een jubileumcongres.

De titel van het congres was de gemeentelijke inkoop anno 2020. In plaats van terugkijken op het verleden werd op dit congres vooral vooruit gekeken naar wat de toekomst gaat brengen. En daar kwamen interessante inzichten naar voren.

Onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en beleidsconclusies

Plaatsvervangend directeur Mededinging en Consumenten bij EZK Geert Moelker vertelde over het onderzoek ‘Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk’. Een belangrijke bevinding in dit onderzoek is dat ondernemers het gevoel hebben dat hun klachten geringe impact hebben. Uitspraken komen doorgaans laat binnen in lopende procedures.

Weinig stappen naar de rechter

Daarnaast leggen aanbestedende diensten de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts ook vaak naast zich neer. Het aantal keren dat ondernemers naar de rechter stappen is ook relatief laag. Hierbij spelen overwegingen als:

  • Angst voor reputatieschade
  • Niet-passende termijnen van klachtafhandeling
  • Kosten gepaard met het formuleren van een klacht of het aanspannen van een zaak.

Ondernemers schatten de kans dat ze in het gelijk worden gesteld daarnaast laag in.

Beleidsmaatregelen

Staatsecretaris Mona Keijzer heeft verschillende beleidsmaatregelen voorgesteld om de aanbestedingspraktijk voor beide partijen te verbeteren. Eén daarvan is het belang van verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk, waarbij de nadruk ligt op goede communicatie.

Een ander voorstel is om de Commissie van Aanbestedingsexperts in de toekomst de rol te geven om aanbestedingen te evalueren. De verwachting is dat het leereffect hierdoor wordt versterkt. Er is ook gesproken over het al dan niet bindend verklaren van de adviezen van deze commissie. Dat is echter niet wenselijk. Daarmee wordt een parallelle rechtsgang naast de reguliere rechtspraak gecreëerd.

In een volgend blog gaan we in op de presentatie van Alfred de Weert van Kenniskring Aanbesteden over hoe de markt naar binnenkomende aanbestedingen kijkt.