Een verdere harmonisering van gezamenlijke inkooptrajecten bij alle umc’s

Gestart wordt met het project facilitaire non-food artikelen.

Louis Gossieau
3 oktober 2018
Oorspronkelijk geplaatst op nfu.nl

‘Duidelijkheid, gebruikersgemak, tijdwinst. Dit gaat de template voor de openbare procedure inkopers naar verwachting al op korte termijn bieden. Allereerst bij het project facilitaire non-food artikelen (voorheen civiele disposables), waar deze template zijn vuurdoop zou kunnen krijgen. Ondertussen wordt doorgebouwd aan verdere eenduidigheid in de manier van gezamenlijk werken met de templates niet openbaar, meervoudig onderhands en marktconsultatie. Oplevering daarvan wordt medio oktober verwacht.

Aansluitend bij het project Werkwijze en documenten NFU-inkoopsamenwerking wordt door het superusers-forum* sinds eind juni gewerkt aan verdere harmonisering van gezamenlijke inkooptrajecten. Dat doet dit forum door templates voor de Negometrix-functionaliteit tendermanagement te ontwikkelen. Roy van Dijk, lid van de Procurement Board en voorzitter van het supersusers-forum, is blij dat het project mooi op schema ligt: ‘De eerste template is min of meer klaar, we blijven vooralsnog binnen het beschikbare budget en ook de opleiding kan in november gestart worden.’ Bij de overdracht van kennis vervult het supersusers-forum ook een rol. Hierin zitten ervaren Negometrix-gebruikers die mee gaan helpen de templates te verspreiden en het gebruik ervan te simuleren.

Nicole van der Helm, projectleider Negometrix, vertelt dat het wiel niet helemaal opnieuw uitgevonden hoefde te worden. De template-set van Maastricht UMC+ was leidend, maar om tot best practise te komen is ook gekeken naar templates uit de andere umc’s. Van der Helm maakte telkens een opzet voor een template. Elektronisch kon het forum dan in één gezamenlijk document aangeven wat men al dan niet anders wilde. Tijdens fysieke bijeenkomsten werd daar over gediscussieerd. Van der Helm: ‘De openbare procedure is het lastigste template. Daar is meestal de meeste discussie over. Als die horde eenmaal genomen is, volgen de andere templates over het algemeen wat soepeler. De eerste template ligt bij de juriste van het Radboudumc voor een laatste controle. Tot 5 oktober kunnen wijzigingen worden doorgegeven. Op 9 oktober zouden de laatste openstaande punten moeten worden afgetikt, waarna het eerste definitieve template een feit is.’

Als alle templates geïmplementeerd zijn, blijft het superusers-forum ‘in functie’. Enerzijds om tot nog beter gebruik van de onderhavige inkoopsoftware te komen, anderzijds om de samenwerking met Negometrix zo optimaal mogelijk te houden.

*Het superusers-forum bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter, Maastricht UMC+), Miranda Coenen (Maastricht UMC+), Remco Spinhoven (Radboudumc), Michiel Plancken (UMC Utrecht), Maryam El Bakali (AMC), Marcel Geven (VUmc), Eildert de Groot (UMCG), Iris van Rijn (LUMC) en Mathijs Notermans (Erasmus MC)

Meer informatie leest u op de website van de NFU-inkoopsamenwerking.

Meer weten over de mogelijkheden van digitaal aanbesteden met Negometrix? Lees hier verder voor aanbestedende diensten, of hier voor organisaties in de zorg sector.