[INFOGRAPHIC] Heel Holland rectificeert

Hoe gaat het met inkopend Nederland tijdens de COVID-19 pandemie?

Erik Aalbersberg
3 april 2020

Nederland zette de afgelopen weken massaal vraagtekens rondom aanbestedingen in tijden van crisis. Zouden er voldoende mensen beschikbaar zijn? Kunnen teams bij zowel de aanbesteder als de inschrijver, wel voldoende samenwerken? Kunnen geplande bijeenkomsten nog wel doorgaan?

Het dilemma: pas op de plaats of doorgaan

Veel leveranciers uitte de paar laatste weken hun zorgen online en op social media over de haalbaarheid van deadlines binnen aanbestedingen. Doordat men vanuit huis moest werken zou het immers lastiger zijn om op tijd een kwalitatief goede inschrijving in te dienen. Dit gold natuurlijk ook voor alle aanbestedende diensten. Kunnen we nog effectief voorbereiden of samen beoordelen? Toch zou niemand gebaat zijn bij het volledig beëindigen van aanbestedingen. De motor moet immers blijven draaien.

Uit onderzoek van TenderNed blijkt dat veel aanbestedende diensten dan ook kritisch naar de termijnen van lopende aanbestedingen hebben gekeken. Zo werden er in de week van 16 maart in totaal 99 rectificaties gepubliceerd. Daarvan had 94% betrekking op Europese aanbestedingen. Bij ongeveer 75% van deze rectificaties ging het om het aanpassen van de planning. Helaas was er ook een stijging te zien bij het aantal vroegtijdige beëindigingen. In de week van 23 maart lijkt het echter weer af te nemen. Er vonden 68 rectificaties plaats.

Er is echter nog onvoldoende data om van een structurele trend te spreken.

Van uitstel komt geen afstel

Het is belangrijk voor alle partijen dat er zoveel mogelijk wordt doorgegaan met de lopende en geplande aanbestedingen. Verschillende aanbestedende diensten hebben dan ook duidelijk gecommuniceerd dat ze dit zullen doen. Zo hebben verschillende Ministeries, Bouwend Nederland en Techniek Nederland afspraken gemaakt om de bouw draaiende te houden. Hierin staat onder andere dat overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf blijven doorlopen. Met andere grote opdrachtgevers worden hierover eveneens komende tijd afspraken gemaakt.

Ook ProRail, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Defensie en Bizob lieten weten dat ze voornemens zijn om alles zoveel mogelijk te laten doorgaan.

De oproep lijkt te helpen. In de week van 16 maart leek het aantal afgebroken aanbestedingen nog toe te nemen (25 in totaal). De week erna is dat al weer afgenomen naar slechts 11. Het aantal nieuw gestarte aanbestedingen ligt op of net onder het gemiddelde van 2019.

Optimaliseren digitaal aanbesteden

Nu we gedwongen zijn om vanuit huis te werken, is het wel zo prettig dat ook aanbestedingen volledig digitaal plaats kunnen vinden in één systeem. Van ontwerp en publicatie, inschrijving, evaluatie en beoordeling tot gunning en motivatie.

Kun je hulp gebruiken bij het verder optimaliseren van je digitale aanbestedingsproces? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij helpen graag. Want ook wij werken gewoon door.   

Hoe doet Negometrix het sinds de uitbraak van het COVID-19 virus?

Ook bij Negometrix zijn we de statistieken ingedoken. Tijdens onze analyses van de servicedesk, het aantal online gebruikers en aantal sessies in de software kwamen we verrassende resultaten tegen.

Benieuwd? Download dan hier de infographic.