Kennissessie NEVI Publiek bij het UWV: de inkoop van re-integratiediensten

In 2012 verliep de inkoop van re-integratiediensten nog via een Europese aanbesteding. Dit veroorzaakte een file voor het kantoor van het UWV.

Reinout Hofman
14 oktober 2019

Ook in 2019 organiseert NEVI weer kennissessies. Deze sessies, voor en door leden uit de publieke sector, worden altijd met toonaangevende partijen zoals De Nederlandsche Bank, gemeente Rotterdam en Pels Rijcken georganiseerd. Op 26 september lag de organisatie van de kennissessie in handen van het UWV en NEVI. 

Innovatief 

‘Vertrouwen in vakmanschap’ is het centrale thema bij het UWV dat 17.500 werknemers telt en jaarlijks circa 20 miljard euro uitkeert. De externe inkoop ligt rond de 900 miljoen euro, verdeeld over zo’n 90 inkooptrajecten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het UWV samen duurzame waarde wil realiseren door innovatieve inkoop.  

Van een file van papier naar Open House 

Hoe koopt het UWV dan bijvoorbeeld innovatief in? In 2012 verliep de inkoop van re-integratiediensten nog via een Europese aanbesteding. Denk hierbij ook aan voorzieningen als orthopedische schoenen, scootmobielen of braille-toetsenborden. Deze traditionele manier van aanbesteden veroorzaakte een file voor het kantoor van het UWV waar honderden aanbieders voor de deadline van de aanbesteding hun papieren indiening wilde doen.  

Dat dit beter kon en moest was duidelijk. Maar hoe?

Een ‘Open House’ procedure bleek het antwoord. UWV richtte het ‘Inkoopkader 2016 – 2020 Re-integratiediensten’ in Negometrix in. Hier kunnen zorgaanbieders en jobcoaches zichzelf na het doorlopen van de toelatingsprocedure doorlopend aanmelden. Hierdoor ontstaat er een landelijke dekking van aanbieders met allemaal regionale spelers. 

Prestaties meten met KPI’s 

Om de kwaliteit van deze aanbieders te blijven waarborgen nadat zij zijn doorgelaten, worden hun prestaties gemeten aan de hand van KPI’s. De markt bepaalt hier zelf de hoogte van de lat, want dat is de gemiddelde score. Zo wordt de kwaliteitsnorm door aanbieders zelf gecreëerd, waarna de markt getoetst wordt aan de hand van deze zelf gedefinieerde lat.   

In 2020 loopt de Open House procedure van het UWV af, maar het is niet de vraag of het UWV in de toekomst snel zal kiezen voor een andere procedure. Open House biedt zowel voor het UWV als voor de honderden aanbieders een uitkomst.