Komt er een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties?

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrief inzake woningcorporaties

Mark Schunselaar
25 januari 2019

Op 7 december 2017 besloot de Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten betreffende een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties. Afgelopen donderdag (24 januari) heeft De Europese Commissie besloten de Nederlandse overheid een aanvullende aanmaningsbrief te sturen. Met name de transparantieverplichting is een speerpunt van de Commissie. Deze vereist dat woningcorporaties hun aanbestedingen bekendmaken (lees Europees aanbesteden) om gelijke kansen te scheppen voor ondernemingen. Daarnaast vereist de verplichting woningcorporaties om de beste prijs-kwaliteitverhouding bij hun aankoop te garanderen.

Wat betekent dit nu voor woningcorporaties?

Marijn Huijbers (VBTM advocaten) gaf tijdens het evenement ‘Regisserend Opdrachtgeverschap’ van Negometrix in oktober al aan dat een eventuele aanbestedingsplicht voor woningcorporaties in beginsel direct van kracht zal zijn. De kans op een aanbestedingsplicht hangt dan ook als een donkere wolk boven de woningcorporaties van Nederland. Tijdens deze bijeenkomst ging Marijn ook in op de gevolgen van een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties. Deze zijn uitgebreid terug te lezen in ons blog.

Slechte timing

Dennis Swart (van Trevian) is duidelijk in zijn standpunt: “Met deze brief kan het zomaar in een stroomversnelling komen. De timing is wel erg ongelukkig voor woningcorporaties, gezien de schaarste op de markt en de doelstellingen die zij kennen op het gebied van duurzaamheid. Al zullen deze uitdagingen geen argument voor de rechter zijn. Hier komt bij dat de markt van woningcorporaties op het gebied van Europees Aanbesteden veel verder is dan de woningcorporaties zelf.” De markt heeft immers al jaren te maken met provincies, gemeentes en rijksoverheid die Nationaal en Europees aanbesteden.

Het blijft de vraag of het daadwerkelijk tot een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties komt. Tot op heden heeft de overheid de boot weten af te houden. Daarbij is het ook nog altijd onduidelijk hoe reëel de dreiging voor woningcorporaties is en of het gezien moet worden als bedreiging of als kans. Veel woningcorporaties zitten namelijk al in een transitie richting regisserend- en professioneel opdrachtgeverschap. Hier passen de beginselen van de aanbestedingswet goed bij.

Doorpraten over dit onderwerp?

Neem contact op met Mark Schunselaar via mark.schunselaar@negometrix.com 
of +31 6 46 82 04 04‬.