Met het Decentraal Inkoopformulier borgt het CAK haar inkoopbeleid

Sander de Vocht
29 juni 2018

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is een publieke dienstverlener die in opdracht voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiële regelingen in de zorg uitvoert en burgers hierover informeert.

Vorige week maandag introduceerde het CAK binnen haar organisatie het Negometrix Decentraal Inkoopformulier, waarmee zij beter in staat is haar inkoopbeleid decentraal in de organisatie te borgen.

Met de uitbreiding voert de organisatie een verdere optimalisatie door in het digitaal inkoop- en aanbestedingsproces. Het CAK gebruikt namelijk al geruime tijd ook de tender module van Negometrix voor al haar aanbestedingen en inkooptrajecten.
De nieuwe module slaat zo de brug met de interne organisatie en maakt de gehele keten van aanvraag tot gunning inzichtelijk. Een waardevolle bron aan managementinformatie.

Lees hier de volledige klantcasus.

Lees hier meer over de modules en voordelen van Negometrix