Motivering van de gunningsbeslissing regelmatig onderwerp van discussie

Zijn er ook kwalitatieve criteria, dan is het al snel complex.

Louis Gossieau
7 januari 2020

De motivering van de gunningsbeslissing is wettelijk verplicht. Toch zorgt het in de praktijk regelmatig voor discussie tussen de aanbestedende dienst en de afgewezen inschrijver. De burgerlijke rechter en de Commissie van Aanbestedingsexperts krijgen vaak de vraag of de verstrekte motivering alle relevante redenen bevatte. Zo wordt er jaarlijks zo’n 60 tot 70 keer een kort geding aangespannen tegen de aanbestedende dienst met betrekking tot de motivering van de gunningsbeslissing.

Het transparantiebeginsel

Transparantie is een van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht. Het bepaalt niet alleen dat de aanbestedende dienst transparante criteria dient te hanteren. Het bepaalt ook dat de aanbesteder transparant is over de beoordeling van de inschrijving. In de Aanbestedingswet staat dan ook dat de gunningsbeslissing de relevante redenen dient te bevatten. Hieronder worden de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving verstaan. Zo kan de inschrijver de juistheid van de gunningsbeslissing toetsen.

In het geval van gunnen op ‘laagste prijs’ is de motivering van de gunningsbeslissing vrij eenvoudig. Zijn er ook kwalitatieve criteria, dan is het een stuk complexer. Alleen een tabel met de toegekende scores is niet voldoende. Dit heeft de rechter ook meerdere keren uitgesproken.

De toegekende scores moeten altijd worden toegelicht. Daarbij moet het voor de inschrijver duidelijk zijn waarom er minder punten zijn toegekend per item.  

Hulp bij gunningscommunicatie

De software van Negometrix ondersteunt bij de gehele aanbesteding. Van het digitaal ontwerp tot het automatisch beoordelen, gunnen en afwijzen. Daarnaast helpt de software ook bij het informeren van de inschrijvers met:

  • geautomatiseerde gunningscommunicatie
  • een overzichtelijk resultatenscherm
  • een heldere onderbouwing van de beoordelingen

Daarbij is het mogelijk om per vraag een motivatie op te geven, eventueel op basis van de eerdere input van de beoordelaars.

Negometrix neemt je bij de hand en zorgt voor een volledig proces zonder dat het je extra werk kost. Dan voldoe je altijd aan de verplichting rondom de motivering van de gunningsbeslissing.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe Negometrix je kan ondersteunen bij aanbestedingen? Download dan onze brochure of neem vrijblijvend contact met ons op via contact@negometrix.com.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]