Nabeschouwing: Contracteren in het Sociaal Domein

De belangrijkste takeaways en slides

Sebastiaan Tillema
22 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober organiseerde Negometrix een kennisevenement over Contractering in het Sociaal Domein. Doel van deze dag was gebruikers met elkaar in contact brengen en van elkaar leren, zowel over het online platform als inhoudelijk.
Op dit moment zijn verschillende gemeenten en inkoopsamenwerkingen druk met het contracteren van zorgaanbieders via Negometrix. Er was gedurende de middag aandacht voor academisch onderzoek, hands-on ervaringen uit de praktijk en vernieuwende toepassingen van digitale middelen.

Niels Uenk
Onderzoeker Niels Uenk trapte de dag af met een presentatie van zijn onderzoek naar de wijze waarop Gemeenten en Inkoopsamenwerkingen Zorgaanbieders contracteren.
Daaruit bleek onder andere dat gemeenten vaak de samenwerking opzoeken bij het contracteren: gemiddeld 4,4 gemeenten per WMO aanbesteding en 9 gemeenten per Jeugdhulp aanbesteding. Een trend die Niels Uenk ziet is dat steeds meer gemeenten in kleinere verbanden of zelfs zelfstandig inkopen.

Interessant was ook de analyse van de verschillende modellen van opdrachtgeverschap, waarbij het model van populatiegebonden bekostiging op kritiek vanuit de zaal kon rekenen. Door deze manier van contracteren wordt de lokale markt verdreven, waardoor lokale aanbieders vertrekken. Het is daarna lastig om van dit model af te stappen.

Tot slot bekeken we de inkoopprocedures en instrumenten die gebruikt worden. Hierin lijkt het open house favoriet, maar wordt deze in de praktijk toch minder vaak gebruikt dan verwacht. Het blijkt namelijk dat wanneer men de regels strikt ernaast legt, de aanbestedingen niet voldoen aan het open house model.

Sietse van Goor
Inkoopcoördinator Sietse van Goor is 40 jaar actief als inkoopadviseur in de publieke sector en nu actief bij Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe. Hij heeft zich in die rol onder andere beziggehouden met de contractering van zorgaanbieders. Sietse vertelde over de uitdagingen die hij ervaart en hoe hij hiermee als inkoopsamenwerking mee omgaat, Tot op heden is er voor circa 4.000 jeugdigden zorg ingekocht voor in totaal 7 gemeenten. De contractering loopt via Negometrix en binnen het Open House model. Kern van Sietse zijn verhaal: ‘Hou het simpel en maak het begrijpelijk voor de aanbieders’.

Een bekende uitdaging, het UEA document, pakt het ISNV aan door een ingevuld voorbeeld mee te sturen. Het overgrote deel van de UEA documenten is daardoor bij hen in één keer goed ingevuld. Ook het organiseren van bijeenkomsten voor aanbieders heeft erg geholpen in het tijdig en juist aanleveren door aanbieders.

Benieuwd naar de inhoudelijke stukken vanuit het ISNV? Ga naar:  www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp

Tom Spitters
Tot slot demonstreerde Tom Spitters de totaaloplossing met Steunwijzer. Steunwijzer is te vergelijken met een dienst als Zoover, waarbij zorgbehoevende en consulenten op basis van filters het beste zoekresultaat uit de regio gepresenteerd krijgen. Zij kunnen de Steunwijzer van hun eigen gemeente online benaderen en opzoek gaan naar de best passende zorgaanbieder. Het resultaat is eventueel uitbreidbaar met scores ingegeven door zorgbehoevenden of zorgconsulenten. Door een koppeling met Negometrix wordt informatie over de zorgaanbieders automatisch doorgestuurd naar Steunwijzer, waardoor de administratieve last van het opvoeren van Zorgaanbieders vervalt.

Meer lezen over Negometrix en het Steunwijzer? Bekijk hier de website.

Slides
Download hier de slides van Niels Uenk

Download hier de slides van Sietse van Goor

Download hier de slides van Tom Spitters

Meer informatie? Kijk op onze website of neem contact op met Sebastiaan Tillema via sebastiaan.tillema@negometrix.com of 06 13 63 13 94