Nabeschouwing Expertsessie: e-Sourcing in de praktijk

Hoe krijgen inkopers meer inzicht in en grip op inkoopprocessen?

Maarten Tilburgs
17 april 2019

Donderdagmiddag 4 april stroomde het kantoor van Negometrix vol met inkoopmanagers. Allen waren nieuwsgierig naar de mogelijkheden van digitaal inkopen. Project Managers van Procurement Services gebruiken de inkoopsoftware van Negometrix al jaren voor hoofdzakelijk Non-product Related (NPR) inkoop. De software wordt daarnaast soms ook ingezet voor Product Related (PR) inkoop bij hun klanten. Tijdens de expertsessie deden Muriel Claassen en Marco van Rooy hun verhaal over beide disciplines. Zie lieten zien dat met de juiste methodiek en software mooie inkoopresultaten behaald kunnen worden.

Casus N.P.R. inkooptraject

Na een korte introductie van Martijn Heitbrink van Procurement Services trapte Muriel de middag af met een typisch NPR inkooptraject: ‘Kalibratiediensten’. Voor veel bedrijven een essentiële in te kopen dienstverlening. Desondanks komt dit soort trajecten weinig voor en is er vaak onvoldoende kennis over in huis.

“Kalibratiediensten een typisch NPR onderwerk”

  • Geen core business, maar moet gebeuren bovenop al het andere werk
  • Organisatielast veelal bij de klant
  • Kwaliteit van dienstverlening zeer divers
  • Requirements niet eenduidig gespecificeerd
  • Bedrijfsrisico: indien kalibratie niet (goed) gebeurt, ontstaat kans op claims van klanten

De reden dat Procurement Services voor een inkooptool kiest, is niet alleen omdat het sneller werkt. Het is ook omdat het een uniforme werkwijze ondersteunt. Een werkwijze die voor Procurement Services bestaat uit veel gesloten vragen (eisen) die door de tool automatisch worden beoordeeld. Het project bevatte daarnaast aantal kwaliteitsvragen. Deze zijn na het contracteren ook goed te monitoren en beoordelen.

Hoewel ‘Kalibratiediensten’ voor Muriel een nieuw onderwerp was, werd een mooi resultaat behaald. Er werd één hoofdleverancier gecontracteerd die werd ondersteund door drie specialisten. Het beheer over de verschillende locaties van de opdrachtgever werd verbeterd én er werd een kostenreductie van 16% behaald. Door het gebruik van een inkooptool werd daarnaast de opgedane branchekennis geborgd. Een groot voordeel voor Procurement Services bij een tweede kalibratiedienst inkooptraject.

“De tool helpt je in het borgen van branchekennis. Elke laatste tender in de tool biedt inzicht in de ontwikkelingen binnen een branche op dat moment.”

Casus P.R. inkooptraject

Na Muriel volgde Marco met een casus over PR inkoop: ‘Van handjeklap naar e-Sourcing!’. Waar bij Muriel de complexiteit lag in de af te nemen dienst, bevond Marco zich in een organisatorisch complexe omgeving. Het betrof een franchisegever die raamcontracten afsloot met te veel leveranciers en franchisenemers die geen gebruikmaakten van dit contract. Zij wisten zelf scherpere prijzen te bedingen en zagen niet in wat het voordeel was van het raamcontract. Ondanks de weerstand bij de franchisenemers in het begin, sloot men uiteindelijk een nieuw contract af. De inkooployaliteit steeg van 50% naar ruim 85%. Door niet alleen naar de prijs te kijken, werd een duurzaam partnerschap opgezet. Met een gereduceerd aantal leveranciers keek men namelijk ook naar zaken als dedicated-stock, gezamenlijke marketing en delen van marktkennis,

Het laatste deel van de dag werd ingevuld door Mark Schunselaar. Hij gaf een inkijk in de gehele Source-to-Contract suite van Negometrix.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de presentaties van Procurement Services? Stuur een email naar info@procurementservices.nl. Wilt u meer informatie over de software van Negometrix? Bezoek dan onze productpagina, meld u aan voor een inloopdemo of maak een persoonlijke afspraak.