Nabeschouwing: Starten met contract- en leveranciersmanagement

De belangrijkste takeaways en slides

Mark Schunselaar
3 oktober 2018

Op donderdag 27 september stond tijdens een kennisevenement op kantoor bij Negometrix het starten met contract- en leveranciersmanagement centraal.

Doel van de middag was het bieden van handvatten om als organisatie te beginnen met contract- en leveranciersmanagement, met daarnaast de mogelijkheid tot het sparren met mede contractmanagers van andere organisaties.

Opening

Sander de Vocht, commercieel directeur bij Negometrix, opende de middag met een prikkelende quote van Gerco Rietveld:

“Wanneer je er niet voor zorgt dat iemand de contracten goed managet, kunnen we net zo goed stoppen met inkopen”

Volgens Sander geeft contractmanagement inzicht in de toegevoegde waarde van inkoop, waarin leveranciers steeds belangrijker worden.

SSC ONS

Dat inzicht werd vervolgens omarmd door Maurits Haitsma, inkoopcoördinator bij het SSC ONS. Interessant punt in zijn presentatie was de aanpak die zij hanteren in het bepalen van de impact en het risico van de verschillende contracten. Zij stellen daarbij de volgende vragen:

  1. Raakt de (dienst/product voortvloeiend uit de) overeenkomst direct de burger?
  2. Heeft de werking van de overeenkomst direct significant invloed op de continuïteit van het primaire proces?
  3. Is het project, de methode van uitvoering of het product uit het contract innovatief?
  4. Heeft de uitwerking van de overeenkomst direct significant invloed op bestuurlijke of politieke zaken?

Op basis van de antwoorden en de contractwaarde op jaarbasis, worden de contracten in een matrix ingedeeld. Elk van de vier vlakken in de matrix kent vervolgens een eigen manier van contract- en leveranciersmanagement. Zo steekt de organisatie de juiste energie in de belangrijkste contracten.

Software demonstratie

Afsluitend bracht Gerrike van Ommen, Sales Consultant bij Negometrix, in beeld hoe de software kan ondersteunen in het opzetten van contract- en leveranciersmanagement.

Belangrijkste kernwaarden van de software in die ondersteuning zijn: eenvoud in gebruik, flexibiliteit, slim en inzichtelijk.

Drie casu kwamen naar voren, waarbij elke organisatie in de case een eigen beweegreden had voor de vormgeving met contract- en leveranciersmanagement.

Belangrijkste take aways van deze cases waren:

  • ‘Gewoon’ beginnen. Start met de belangrijkste contracten en bouw van daaruit ervaring op.
  • Betrek de leveranciers. Samen met de leverancier de bruikbaarheid en werkbaarheid van de gekozen opzet vaststellen. Verbeteren doe je samen. Als de leverancier het niet ziet zitten wordt het alleen een stok om mee te slaan.
  • Stel doelen voor korte en lange termijn. Gewoon beginnen is goed, maar ontwikkel ook een beeld van wat je op lange termijn wil bereiken.
De slides

Download hier de presentatie van SSC ONS.

Download hier de presentatie van Sander de Vocht en Gerrike van Ommen.

Meer informatie?

Op zoek naar meer informatie over contract- en leveranciersmanagement bij Negometrix? Bezoek de website of neem contact op via contact@negometrix.com.

We komen graag bij u langs voor een gesprek of vrijblijvende demonstratie.

Meer lezen?

Lees hier hoe een woningcorporatie het planmatig onderhoud digitaliseerde met onder andere contract- en leveranciersmanagement van Negometrix.