Negometrix versterkt positie als meest gebruikte commerciële aanbestedingsplatform

Mark Schunselaar
29 januari 2021

TenderApp publiceert jaarlijks als één van de eerste haar analyse van de gepubliceerde aanbestedingen in Nederland. Ook afgelopen jaar is Negometrix weer gegroeid als grootste, commerciële publicerende platform van Nederland en is het aandeel van TenderNed weer iets gedaald. Een trend die zich blijft doorzetten en die op zichzelf interessant is. Zeker in het licht van de aanbeveling van ATOS om TenderNed uit te faseren, die hun onderzoek hiernaar in 2019 publiceerde.

Negometrix en TenderNed zijn momenteel samen goed voor 92% van de aankondigingen. De overige publicaties komen van CTM Solution, Aanbestedingskalender en andere platformen. 

Groei in marktconsultaties 

Wat opvalt in de cijfers is de grote toename van het aantal marktconsultaties. Deze stegen met 37% in de afgelopen vier jaar. Dit middel wordt steeds vaker door Aanbestedende Diensten gebruikt om marktinformatie te verzamelen alvorens zij de markt opgaan met een (Niet-)Openbare aanbesteding. Zo is de kans groter op een betere match tussen vraag en aanbod, terwijl het proces transparant verloopt voor alle inschrijvers.

Top-5 aanbestedende diensten

Negometrix speelt bovendien een belangrijke rol bij de top 5 aanbestedende diensten in aantallen publicaties. Zowel de gemeentes Amsterdam en Rotterdam als Rijkswaterstaat en de Nationale Politie zijn klant van Negometrix, samen goed voor 801 publicaties. RVO maakt de top-5 van Nederland compleet.

En onderhands aanbesteden dan?

Hier houdt TenderApp geen gegevens van bij, dit is immers geen publieke informatie. Negometrix zit inmiddels op ruim 200.000 aangemaakte tenders. Dit toont ook aan dat de winst van digitaal aanbesteden voor een belangrijk deel ook te behalen is bij onderhandse aanbestedingen.

Waarom Negometrix in plaats van TenderNed? 

Iedere organisatie heeft natuurlijk zo zijn eigen redenen om over te stappen, maar hieronder de meeste gehoorde argumenten om voor Negometrix te kiezen: 

  1. Geheel configureerbaar; geen vast stramien, maar eenvoudig je eigen processen en sjablonen gebruiken.  
  2. Alle fases in één omgeving; naast inschrijvingsfase ook ondersteuning voor ontwerp-, selectie- en verificatiefase. 
  3. Geïntegreerde gunningscommunicatie; met visuele resultaten en geïntegreerde motiveringen. 
  4. Razendsnel beoordelen; met behulp van automatische scores en gunningsformules is een rangorde zo gemaakt.
  5. Niet alleen Europees of Nationaal; maar ook onderhands, offerteaanvragen, DAS of Groslijsten.
  6. Ook voor niet-inkopers; ook de interne klant kan meewerken of zelf inkopen tot een bepaald bedrag.  
  7. Betrouwbaarheid; altijd beschikbaar, uitstekende helpdesk en toekomstbestendig.  

Meer lezen over deze verschillen? Bekijk onze analyse Negometrix versus TenderNed hier.

Meer weten?

In 2020 maakten we vanuit Negometrix al onze eigen Infographic over aanbestedingen uit 2019 op basis van TenderNed data. Deze kun je hier terugvinden. Ook benieuwd naar onze Infographic van 2020. Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van alle content die we maken.