Terugblik NEVI Nyenrode congres: trends in mobiliteit volgens Rijkswaterstaat

Innovatieve vervoersconcepten & de rol van Inkoop

Mark Schunselaar
12 september 2019

Op 11 september 2019 organiseerde NoordWest Kring van NEVI weer het jaarlijkse Nyenrode congres. Dit jaar stonden innovatieve vervoersconcepten en de rol van inkoop centraal. Ben van der Burg was, net als vorig jaar, de dagvoorzitter. Negometrix was aanwezig en blikt kort terug op de verschillende presentaties en inzichten. 

Vervoer anno 2030

Pascal Mousset, Hoofd Inkoop bij Rijkswaterstaat vertelde over de te verwachten trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Een van de trends is dat Mobility as a Service (MaaS) concepten en platformen het eigendom van de auto gaan vervangen.

Veranderend inkooplandschap

Deze veranderende situatie heeft ook impact op Rijkswaterstaat. Zij krijgt te maken met uitdagende projecten en nieuwe contract- en samenwerkingsvormen. Denk hierbij aan samenwerkingen tussen Rijkswaterstaat, bouwbedrijven en Tech-bedrijven om innovatieve oplossingen te realiseren. 

Pascal vertelde dan ook over de transitie van de inkooporganisatie binnen Rijkswaterstaat. Deze verandert van een directieve, technische organisatie naar een inkooporganisatie die zich richt op samenwerking met de markt met nieuwe contract-, inkoop- en samenwerkingsvormen. Inkopers bij Rijkswaterstaat zijn volgens Pascal de brug naar de markt. Er wordt meer en meer van hen verwacht dat zij lef tonen en out-of-the-box durven te denken. 

Vested 

Er zijn legio voorbeelden bekend van grote bouwers die in de problemen zijn gekomen nadat zij de rekening kregen voor opgetreden risico’s. In plaats van dat er gedacht kan en moet worden vanuit standaard contracten en klassieke aanbestedingsvormen, moet er gezocht worden naar de beste oplossing, aldus Pascal.

Als voorbeeld noemt hij de olie en gas industrie. Hier worden al jaren projecten gedaan met enorme risico’s, zoals bodemonderzoek onder de zeebodem. Om dat succesvol te doen is ook intensieve samenwerking noodzakelijk. 

Waar het heen gaat? ‘Vested’ zakendoen, aldus Pascal. Zakendoen zonder contract wordt door hem als mogelijke optie genoemd.  

Doorpraten over dit onderwerp?

Neem contact met me op via mark.schunselaar@negometrix.com of LinkedIn.