Terugblik NEVI Nyenrode congres: de ambities van PSA Groupe

INNOVATIEVE VERVOERSCONCEPTEN & DE ROL VAN INKOOP

Maarten Tilburgs
12 september 2019

Op 11 september 2019 organiseerde NoordWest Kring van NEVI het jaarlijkse Nyenrode congres. Deze keer stonden innovatieve vervoersconcepten en de rol van inkoop centraal. Ben van der Burg was, net als vorig jaar, de dagvoorzitter. Negometrix was aanwezig en blikt kort terug op de verschillende presentaties en inzichten.

Breaking the silos

“Inkoop ‘breaks the silos’ maar bouwt daarmee aan een betere supply chain en dus een betere PSA Groupe” aldus Francesca Gamboni. Francesca is wereldwijd verantwoordelijk voor Supply Chain Management binnen PSA Groupe (PSA), en sprak over de ambities die centraal staan binnen haar afdeling en de rol van inkoop.

Klanten (importeurs en dealers) die continu hogere eisen stellen, zijn voor PSA logischerwijs belangrijk. Klanten verwachten inzicht in de status van hun bestelling, willen de mogelijkheid om auto’s te kunnen personaliseren, en moeten altijd van de gestelde levertijden uit kunnen gaan. Om hieraan te kunnen voldoen is forecasting voor PSA essentieel.

‘Gewoon leveren’ bestaat niet meer

Onder leiding van inkoop is de forecasting tegenwoordig een fijn samenspel tussen de Supply Chain afdeling en de commerciële afdelingen. In het verleden geschiedde forecasting voornamelijk vanuit de commerciële afdelingen en moest er maar geleverd worden. Tegenwoordig bestaan auto’s uit hoog complexe onderdelen. Die komen van verschillende leveranciers en zijn niet even bij AliExpress te bestellen. Gewoon leveren is er niet meer bij.

Inkoop heeft de kennis van de markt en opereert binnen PSA door de afdelingen heen. Deze overkoepelende plek binnen het organogram maakt dat Francesca inkoop ziet als de dirigent die de verschillende afdelingen van PSA als één orkest laat samenspelen.

De supply chain van PSA wordt continu geoptimaliseerd, wat mogelijk is doordat deze steeds slimmer wordt. Een hoge mate van digitalisering zorgt ervoor dat risico’s beter en eerder inzichtelijk zijn. Over twee jaar verwacht Francesca dat de supply chain niet alleen in staat is problemen tijdig te identificeren maar ook slim genoeg is deze direct op te lossen zonder dat de klant er iets van merkt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema waar ook PSA veel waarde aan (moet) hechten. Door strenge regelgeving en het risico op hoge boetes moet PSA haar CO2 uitstoot sterk verlagen. Dit kan door zuinigere auto’s te maken, maar ook door de Supply Chain in zijn geheel te verduurzamen. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘platooning’. Hierbij gaan vrachtwagens dicht op elkaar rijden om de luchtweerstand te verlagen.  Een ander voorbeeld is het transport via containers. Deze zijn allemaal uitgerust met hoogwaardige meetapparatuur. Deze stellen PSA in staat om containers te allen tijde grotendeels gevuld te transporteren.

Doorpraten over dit onderwerp?

Neem contact met me op via maarten.tilburgs@negometrix.com of LinkedIn.