Vereenvoudiging aanbestedingsprocedures sociaal domein

Gemeenten en zorgaanbieders zijn nog steeds veel geld, tijd en energie kwijt.

Erik Aalbersberg
6 december 2019

“De aanbestedingsprocedures in het sociaal domein moeten simpeler. Gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders moeten niet over procedures gaan, maar over de inhoud van zorg en de beste manier van samenwerking.”

Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de tweede kamer. Minister De Jonge wil vereenvoudigde aanbestedingsprocedures creëren. Die maken het mogelijk om met de beste partijen overeenkomsten aan te gaan zonder uitgebreide en complexe gunningsprocedures. Het vereist een aanpassing in de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De aanpassing moet zorgen voor minder administratieve lasten voor zowel gemeente als aanbieders.

Procedures, procedures, procedures

Het aantal niet-goedkeurende verklaringen vanuit het sociaal domein is wederom gedaald in 2018. Desondanks zijn gemeenten en zorgaanbieders nog steeds veel geld, tijd en energie kwijt om deze verantwoording af te leggen. Als belangrijkste reden worden de complexe aanbestedingsprocedures genoemd.

Gemeente kunnen op dit moment kiezen tussen de open house procedure of een reguliere aanbesteding. De open house procedure wordt gezien als relatief eenvoudig. Deze betekent echter vaak dat er veel instellingen moeten worden gecontracteerd. De reguliere aanbestedingsprocedure wordt gezien als omslachtig. De gunning op basis van de zogenaamde economisch meest voordelige inschrijving (emvi) levert vaak veel discussie op. Gemeenten en aanbieders zijn het dan oneens over gehanteerde systematiek en gunningscriteria.

Dankzij digitalisering meer focus op de inhoud

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle zaken rondom het sociaal domein. Dit betekende verregaande veranderingen voor de gemeente. Combineer dit met beperkte digitalisering, standaardisatie en inkoopkennis binnen dit domein en er komen meer verbeterpunten naar voren.

Bij Negometrix ondersteunen we gemeenten met zowel de open house procedure als reguliere aanbestedingsprocedures. Met het digitaliseren wordt een verregaande tijdsbesparing voor zowel gemeente als aanbieders gerealiseerd. Zo heb je altijd overzicht over de gecontracteerde aanbieders. Daarnaast creëer je een transparant proces voor zowel interne als externe stakeholders. Tot slot wordt het makkelijker om snel meerdere aanbieders te beoordelen en controleren op volledigheid.

Ook verminderen de administratieve lasten met het digitaliseren van contract- en leveranciersmanagement. Het zorgt voor veel meer overzicht en grip. Zo automatiseer je onder andere het:

  • Notificaties over verlopen contractdatums
  • Opvragen van verklaringen
  • Het beoordelen van leveranciers

Hierdoor gaan gesprekken uiteindelijk meer over de inhoud van de zorg en samenwerking tussen gemeentes en zorgaanbieders.

Niet wachten op mogelijke wetswijziging

Of de daadwerkelijke wijzigingen zullen plaats vinden en wanneer, is nu nog onduidelijk. Wilt u niet wachten, maar nu al aan de slag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of lees hier meer over onze Sociaal Domein module.

Maak een afspraak