Spend management

Met onze software voor Spend management heb je meer grip op inkoopstromen en duidelijk inzicht in de spend binnen je organisatie.

 • actuele spend management informatie in heldere overzichten
 • inkoop informatie over inkooppakketten, inkoopvolumes en leveranciers
 • tijdige signalering of een inkooppakket drempelwaardes overschrijdt
 • inzicht in hoeveel leveranciers daadwerkelijk bijdragen aan de spend per inkooppakket
 • grip op duurzaamheid en geografische verdeling van inkopen
 • analyseer trends door vergelijking van data uit voorafgaande perioden

Stop met complexe Excel-bestanden en kies voor het gemak van Spend management software.

Vraag een demo aan Download de brochure

Sturen

Sturen

Krijg meer inzicht en maak gebruik van schaalvoordelen voor een hoger inkoopresultaat met lagere administratieve lasten.

Plannen

Plannen

Ga vanuit concrete feiten in gesprek met jouw interne klant, managementteam en leveranciers over inkoopactieplannen.

Meten

Meten

Meet en beoordeel jouw inkoopresultaten aan de hand van historische en actuele informatie. Analyseer trends.

Maak in 90 seconden kennis met onze Spend management software:

Voor wie is onze Spend management software?


 

Inkoopadviseur

 • Meet en beoordeel jouw inkoopresultaten aan de hand van historische en actuele spend managementinformatie.
 • Ga vanuit concrete feiten met jouw managementteam in gesprek over capaciteitsplanning en in te zetten professionaliseringsslagen.
 • Ondersteun jouw inkoopteam met cijfers bij het vaststellen van prioriteiten en behalen van doelstellingen.

 

Inkoopadviseur
Spend management software voor een inkoopadviseur

 


 

Inkoopcoördinator

 • Stel de juiste prioriteiten in jouw inkoopactieplan en leg je keuzes voor aan je leidinggevende op basis van concrete feiten.
 • Word een professionelere gesprekspartner voor leveranciers en interne klanten.
 • Lever actuele informatie op over inkooppakketten, inkoopvolumes en leveranciers op het moment dat een budgethouder of andere stakeholder daar om vraagt.

 

Inkoopcoördinator
Spend management software voor een Inkoopcoördinator

 


 

Categoriemanager

 • Analyseer trends door vergelijking van actuele spenddata met voorafgaande perioden.
 • Krijg inzicht in wie jouw belangrijkste interne klanten zijn en wat hun inkoopvolume is bij welke leveranciers.
 • Ken de mate van duurzaamheid en geografische verdeling van de inkopen in jouw categorie.

 

Categoriemanager
Spend management software voor een Categoriemanager

 


 

Budgethouder

 • Weet waar je jouw budget aan besteedt en onderbouw jouw wensen met cijfers bij een nieuwe budgetronde.
 • Houd grip op actuele uitgaven en maak gebruik van de schaalvoordelen van bestaande contracten binnen jouw organisatie.
 • Vergroot doelmatigheid en efficiency bij samenwerking met externe partijen.

 

Budgethouder
Spend management software voor een Budgethouder

 


Ervaringen van onze gebruikers

“De spend management tool maakt het mij makkelijker om de meer dan 10.000 facturen die wij jaarlijks verwerken te koppelen aan inkooppakketten. Het systeem creëert vervolgens overzichten van bijvoorbeeld de top 10 meest gebruikte inkooppakketten of top 10 leveranciers met hoogste inkoopvolume en aantal facturen en gemiddelde factuurwaarde.

Spendgegevens worden gebruikt bij het voorbereiden van aanbestedingen, denk daarbij aan het bepalen van de strategie en te hanteren aanbestedingsprocedure. De tool biedt ons de mogelijkheid om resultaten over spend, bijvoorbeeld in de Kraljic matrix, gestructureerd weer te geven. Gegenereerde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor ons inkoopactieplan.

Doordat de data te exporteren is kunnen we het Management Team eenvoudig en snel informeren over ontwikkelingen in onze uitgaven. Kortom een waardevolle tool om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in onze spend.”

Liane Leemans – Senior inkoopadviseur – Waterschap Brabantse Delta

Spend Management: Inkoop gaat om strategie, niet alleen om ‘deals’

Webinar woensdag 26 mei 2021 10.00 uur

Aanmelden

 


 

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze Spend management software voor jouw organisatie?

Vraag een demo aan

Download de brochure